Dołącz do Adopcji z sercem.
Pomagaj materialnie i duchowo osobom niepełnosprawnym,
które mieszkają w naszych domach
lub należą do wspólnot prowadzonych przez ruch "Betel".

Co to jest „Adopcja z sercem”?

Akcja polega na wsparciu materialnym i duchowym konkretnej osoby niepełnosprawnej i chorej.
Pieniądze uzyskane od Darczyńców są w całości przeznaczane na opiekę nad daną osobą niepełnosprawną i chorą, tj. na żywność, lekarstwa, zapewnienie całodobowej opieki i wszystkiego, co z tym związane.
Adopcja z sercem daje osobie niepełnosprawnej i chorej możliwość normalnego i godziwego życia, odpowiednio do swojej niesamodzielności, a nie powolnego i nieludzkiego umierania.
Rodzic adopcyjny może mieć stały kontakt z osobą adoptowaną na odległość. Może wysyłać listy, okazjonalne paczki, a nawet przyjeżdżać w odwiedziny do naszego domu czy zabrać daną osobę na wakacje.
Adopcja z sercem proponowana przez ruch „Betel” jest przywracaniem godności osobom niepełnosprawnym i chorym.

Kto może podjąć „Adopcję z sercem”?

- rodziny,
- osoby indywidualne,
- grupy osób (np. wspólnoty, klasy szkolne),
- firmy, instytucje i inne organizacje.

Jak długo trwa adopcja?

Długość okresu Adopcji z sercem określa w deklaracji Darczyńca.
Czas trwania adopcji może być np. półroczny, roczny bądź bezterminowy.
Można zrezygnować z podjętej Adopcji z sercem podczas jej trwania. W takim przypadku należy z wyprzedzeniem przesłać informację pod adres: betel@betel-charity.org .

Ile kosztuje adopcja?

Sugerowana miesięczna wysokość wpłat wynosi 150 zł. W Etiopii i na Madagaskarze czy Mozambiku to minimum na zapewnienie pełnego miesięcznego wyżywienia dla jednej osoby. W Polsce to przywracanie godności poprzez dodatkowe wsparcie, które jest wykorzystywane nie tylko na bieżące przeżycie.
Oczywiście, wpłacana kwota może być również mniejsza lub większa. Każdy okruch dobroci jest ważny, bezcenny i bezdyskusyjny.

Czekają na Twoją decyzję

Oto mieszkańcy naszych Wspólnot Życia, czyli domów z osobami niepełnosprawnymi, które znajdują się w Polsce (Częstochowa, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Janów, Działoszyn), w Etiopii i na Madagaskarze oraz osoby potrzebujące pomocy w Etiopii i Mozambiku. Nasi podopieczni mają różny stopień niepełnosprawności i są w różnym wieku.

Procedura „Adopcji z sercem”

Wybierz osobę, którą chcesz adoptować

Wypełnij formularz POBIERZ FORMULARZ

Prześlij formularz na adres: betel@betel-charity.org